Sretni novogodisnji praznici 2013!
Pijace Srbije

Sačuvajmo poljoprivredne proizvođače – sačuvajmo pijace!

Beograd, 01.04.2020

U nastojanju da doprinesu što je moguće normalnijem snabdevanju građana u uslovima vanrednog stanja i pomognu poljoprivrednim gazdinstvima, odnosno malim proizvođačima, nekoliko pijačnih uprava podstiče i promoviše organizaciju dostave životnih namirnica koje se prodaju na pijacama na kućne adrese kupaca.

Javno komunalno preduzeće  "Subotičke pijace" iz Subotice je 23. marta 2020. godine na svom zvaničnom sajtu objavilo konatke svojih korisnika usluga (zakupaca na zelenim pijacama) koji su spremni da svoje proizvode distribuiraju na kućne adrese kupaca, jer su sve pijace u Subotici, odlukom Gradskog štaba za vanredne situacije, zatvorene do daljeg 21. marta 2020. godine.

Nakon preporuke Vlade Republike Srbije da se sve pijace na otvorenom i zatvorenom prostoru zatvore do daljeg, koja je doneta 28. marta, potreba da se reaguje na ovakav ili sličan način postala je aktulena u celoj zemlji.

Tako je JKP "Prostor" iz Sombora listu svojih korisnika na sajtu objavio 30. marta 2020. godine, a danas se ažurira prošireni spisak jer je interesovanje veliko.

JKP "Gradske pijace" Beograd su 31. marta 2020. godine pokrenule inicijativu za novi načina snabdevanja građana pod sloganom "SAČUVAJMO NAŠE MALE POLJOPRIVREDNE PROIZVOĐAČE - SAČUVAJMO BEOGRADSKE PIJACE".

AD "Tržnica" iz Subotice takođe kontaktira sa svojim korisnicima usluga i priprema se da objavi listing zainteresovanih.

Povratak...