Sretni novogodisnji praznici 2013!
Pijace Srbije

In memoriam - Miomir Jovanović (1953. – 2021.)

Novi Sad, 25.05.2021

U 68. godini života, 23. maja 2021. godine, preminuo je Miomir Jovanović, istaknuti član Poslovnog udruženja „Pijace Srbije", koji je do odlaska u penziju radio na mestu pomoćnika direktora za pravne i opšte poslove Javnog komunalnog preduzeća „Tržnica" Novi Sad.

Od osnivanja Udruženja, 2003. godine, Miomir Jovanović je bio jedan od najaktivnijih članova, a više od jedne decenije je predsedavao je Radnom grupom za zakonodavstvo. Dobitnik je „ZLATNOG КANTARA, najvećeg priznanja u oblasti pijačne delnosti, koje dodeljuje Poslovno udruženje „Pijace Srbije".

Miomir Jovanović rođen je u Novom Sadu dana  4. avgusta 1953. godine. Završio je Pravni fakultet u Novom Sadu 1979. godine, a pravosudni ispit položio je 16.6.1980. godine. Zaposlio se 1979. godine u Skupštini opštine Novi Sad, a u svojoj profesionalnoj karijeri radio je Gradskoj upravi za komunalne poslove, Skupštini opštine Petrovaradin, Službi za izvršne poslove Skupštine Grada Novog Sada, Zavodu za izgradnju grada Novog Sada, a iz Gradske uprave Grada Novog Sada prešao je u Javno komunalno preduzeće „Tržnica" Novi Sad 1. avgusta 1994. godine, gde je radio na mestu pomoćnika direktora za pravne i opšte poslove, sve do odlaska u penziju 30.12.2019. godine.

Iza sebe je ostavio suprugu Ljiljanu, ćerku Natašu i sina Nemanju.

Neka mu je večna slava.

Povratak...