Sretni novogodisnji praznici 2013!
Pijace Srbije

Tematska rasprava: Fiskalizacija na pijacama

Beograd, 03.09.2021

U Beogradu je 03. septembra 2021. godine održana tematska rasprava o primeni Zakona o fiskalizaciji na pijacama. Skup, kojem su prisustvovali predstavnici Ministarstva finansija Republike Srbije i Poreske uprave, zajednički su organizovali Poslovno udruženje "Pijace Srbije" i Grupacija za pijačnu delatnost pri Udruženju za komunalne delatnosti u saradnji sa Udruženjem za trgovinu Privredne komore Srbije.

U uvodnom delu predstavnici Ministarstva finansija i Poreske uprave su informisali učesnike skupa o ciljevima, dinamici primene, planiranim subvencijama za nabavku opreme i tehničkim aspektima primene Zakona o fiskalizaciji.

Tokom panel rasprave, koja je potom vođena, razgovaralo se o operativnim poslovima koje treba sprovesti kako bi se, kako preduzeća koja se bave komunalnom delatnošću upravljanja pijacama, tako i preduzetnici koji posluju na pijacama, pripremili za početak primene Zakona o fiskalizaciji od 1. januara 2022. godine.

Zaključeno je da će Poslovno udruženje "Pijaca Srbije" nastaviti intenzivnu saradnju sa Ministarstvom finansija, Poreskom upravom i Privrednom komorom Srbije sa ciljem da se preduzetnicima, koji su korisnici usluga preduzeća koja se bave komunalnom delanošću upravljanja pijacama, stave na raspolaganje sve potrebne informacije i uputstva, odnosno olakša proces priprema za primenu novih propisa.

Prema podacima iz istraživanja koje je sprovedeno u prvom kvartalu tekuće godine, Poslovno udruženje "Pijace Srbije" procenjuje da na pijacama u celoj Srbiji posluje oko 10 hiljada preduzetnika. Oko tri hiljade već evidentira promet preko fisklanog uređaja, a nešto više od dve trećine od 1. januara naredne godine ima obavezu da u potpunosti prilagodi poslovanje odredbama Zakona o fiskalizaciji.

To su uglavnom preduzetnici koji rade na robnim i mešovitim pijacama, najčešće registrovani na šifre: 47.8 (trgovina na malo na tezgama i pijacama); 47.81 (trgovina na malo hranom, pićima i duvanskim proizvodima na tezgama i pijacama); 47.82 (trgovina na malo tekstilom, odećom i obućom na tezgama i pijacama) i 47.89 (trgovina na malo ostalom robom na tezgama i pijacama).Povratak...