Sretni novogodisnji praznici 2013!
Pijace Srbije

PIJACE U ZAKONU O TRGOVINI

Upravni odbor UPS- u Novom Sadu, 21.09.2005

PIJACE U ZAKONU O TRGOVINI
Početkom septembra Javno komunalno preduzeće „Tržnica“ bilo je domaćin sednici Upravnog odbora Poslovnog udruženja „Udruženje pijaca Srbije“. Najvažnija tema ovog sastanka bilo je pokretanje rasprave o Nacrtu Zakona o trgovini u okviru kojeg je po prvi put mesto dobila i pijačna delatnost.

Članovi Upravnog odbora Udruženja pijaca Srbije su, razgovarajući o nacrtu ovog zakonskog akta, dogovorili da sa objedinjenim sugestijama i primedbama svih članica UPS-a upoznaju Ministarstvo trgovine, usluga i turizma, odnosno organizuju tematsku raspravu 28. i 29. oktobra na Paliću. Na ovaj skup će, pored predstavnika nadležnog republičkog ministartva biti pozvani i predsednici resornih odbora Privredne komore Srbije za komunalnu delatnost i trgovinu.

Saša Stevanović, predsednik Skupštine i Gordana Matijašević, predsednik Upravnog odbora UPS-a

Povratak...