Sretni novogodisnji praznici 2013!
Pijace Srbije

Sastanak Radne grupe za zakonodavstvo

Beograd, 11.01.2022

Na prvom ovogodišnjem sastanku Radne grupe za zakonodavstvo Poslovnog udruženja "Pijace Srbije", koji je 11. januara održan u formi video konferencije, razgovaralo se o radnoj verziji Zakona o komunalnim delatnostima.

Članovi radne grupe iz Beograda, Novog Sada i Subotice su formulisali predlog dopune tačke 10, člana 7 radne verzije Zakona o komunalnim delatnostima, koja definiše komunalnu delatnost upravljanje pijacama.

 

Povratak...