Sretni novogodisnji praznici 2013!
Pijace Srbije

Sednica Skupštine i tematska rasprava

Beograd, 10.06.2022

U Beogradu je 10. juna 2022. godine održana III sednica Skupštine Poslovnog udruženja „Pijace Srbije" i tematska rasprava „Aktuelno stanje u komunalnoj delatnosti upravljanja pijacama i primena Zakona o fiskalizaciji u pijačnoj delatnosti".

Skup su organizovali Poslovno udruženje „Pijace Srbije" i Udruženje za komunalne delatnosti Privredne komore Srbije. U tematskoj raspravi su, pored predstavnika više od dvadeset preduzeća koja se bave komunalnom delatnošću upravljanja pijacama, učestvovali i predstavnici Ministarstva finansija i Poreske uprave Republike Srbije, Privredne komore Srbije i nekoliko lokalnih samouprava.

Članovi Skupštine su u prvom delu sastanka usvojili izveštaj o radu u predhodnoj i program rada za 2022. godinu, a izabrani su i predstavnici organa i radnih tela Poslovnog udruženja „Pijace Srbije" u mandatnom periodu 2022. - 2024. godina.

U uvodnom delu tematske rasprave prezentovani su rezultati istraživanja o poslovanju preduzeća koja se bave komumanlnom delatnošću upravljanja pijacama u Srbiji u toku 2021. godine, a potom se učesnicima skupa obratio Vuk Delibašić, savetnik ministra finansija.

On je rekao da nadležni državni organi i službe svakodnevno održavaju komunikaciju sa obveznicima e-fiskalizacije, da izdavanje novih fiskalnih računa ide nesmetano, a da su problemi o kojima se danas priča uglavnom tehničke prirode. Govoreći o odlaganju primene za obveznike koji se bave prodajom dobara i usluga na pijačnim tezgama i sličnim objektima do 31. decembra 2022. godine, Delibašić je istakao da je e-fiskalizacija otvorila i neka druga pitanja vezana za pijačnu delatnost. U njihovo rešavanje, uz reprezentativne asocijacije i udruženja, moraju biti uključena i druga nadležna mnistarstva, prvenstveno Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Ministarstvo trgovine, naglasio je Delibašić.

O realizovanim investicija i planovima razvoja, u nastavku tematske rasprave, govorili su predstavnici JKP „Gradske pijace" iz  Beograda, JKP „Tržnica" iz Novog Sada, JP „Kikinda" iz Kikinde i JKP „Bioktioš" iz Užica.

U skladu sa programom rada, koji je usvojen tokom sednice Skupštine, učesnici skupa su na kraju tematske rasprave zaključili da su prioritetni ciljevi aktivnosti Poslovnog udruženja „Pijace Srbije" u narednom periodu jačanje statusa pijačne delatnosti kao komunalne usluge koja je, u skladu sa Zakonom o komunalnim delatnostima, od opšteg interesa za nesmetano snabdevanje građana svežim životnim namirinicama.

Komunalna delatnost upravljanja pijacama treba da bude sastavni deo agrarne politike Srbije, jer je to jedna od ključnih pretpostavki da se obezbedi dostupnost sredstvima koja će omogućiti ulaganja u infrastrukturu, ali i podsticaje za korisnike usluga (poljoprivredna gazdinstva i preduzetnike) da jačaju vlastite kapacitete i inovativnost, kako bi pijace na duži rok imale šta da ponude kupcima.

Zaključeno je i da se istovremeno mora radiiti i na prilagođavanju pijaca novim potrebama i zahtevima kako prodavaca, tako i kupaca na njima, odnosno promociji ovih tradicionalnih mesta snabdevanja velikog broja građana Srbije.Povratak...