Sretni novogodisnji praznici 2013!
Pijace Srbije

Održana tematsкa sednica Upravnog odbora Poslovnog udruženja „Pijace Srbije“

Beograd, 08.12.2022

Najveći izazovi sa kojima se suočava pijačna delatnost u Srbiji su sve izraženija konkurencija drugih oblika trgovine, promena potreba i navika kupaca, smanjeno interesovanje vlasnika poljoprivrednih gazdinstava da svoje proizvode plasiraju na tezgama i starosna struktura korisnika usluga, zaključeno je danas u Beogradu na tematskoj sednici Upravnog odbora Poslovnog udruženja „Pijace Srbije" i Grupacije za pijačnu delatnost Privredne komore Srbije.

Dogovor da se do 31. decembra 2023. godine produži rok za fiskalizaciju obveznika koji se bave prometom dobara i usluga na pijačnim tezgama, usaglašen na sastanku predstavnika Ministarstva finansija i Udruženja pijačnih prodavaca „Opstanak", obezbediće prodavcima na pijacama duži prelazni period za punu primenu Zakona o fiskalizaciji, a pijačnim upravama u ovom periodu potencijalno smanjiti odliv korisnika usluga, konstatovano je na sastanku.

Poslovno udruženje "Pijaca Srbije" će pratiti ovaj proces i nastaviti intenzivnu saradnju sa Ministarstvom finansija, Poreskom upravom i Privrednom komorom Srbije. Cilj udruženja je da, uz punu podršku nadležnim državnim organima, pospešuje komunikaciju sa korisnicima usluga preduzeća koja se bave komunalnom delanošću upravljanja pijacama, odnosno doprinese da dobiju sve potrebne informacije i uputstva, kako bi se uspešno pripremili za punu primenu ovih zakonskih propisa.

Poslovno udruženje „Pijace Srbije" će nastaviti da radi i na predlozima unapređenja zakonskih rešenja koja regulišu prodaju na pijacama, odnosno poboljšanju uslova kupoprodaje na ovim tradicionalnim kanalima distribucije, jer su to dva temeljna preduslova za jačanje aktuelne tržišne pozicije pijaca. Jedan od prioriteta aktivnosti udruženja će biti animiranje i stimulisanje vlasnika malih i srednjih poljoprivrednih gazdinstava da svoje proizvode, odnosno hranu domaćeg porekla, plasiraju na pijacama.

Pijace treba da dobiju značajnije mesto u agrarnoj politici zemlje, jedan je od zaključaka učesnika tematske sednice Upravnog odbora Poslovnog udruženja „Pijace Srbije" i Grupacije za pijačnu delatnost Privredne komore Srbije.

U prilog tome govore i podaci iz istraživanja o poslovanju preduzeća koja se bave komunalnom delatnošću upravljanja pijacama u toku prvih devet meseci 2022. godine, koje je Poslovno udruženje „Pijace Srbije" realizovalo u oktobru tekuće godine na reprezentativnom uzorku od 44 preduzeća.

PROMET POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA NA PIJACAMA

Ukupna vrednost prometa poljoprivrednih proizvoda na pijacama u Republici Srbiji za prvih šest meseci 2022. godine, u odnosu na isti period prethodne godine, izražena u tekućim cenama, veća je za 17,3%.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku na pijacama u Srbiji je tokom prvih šest meseci 2022. godine prodato poljoprivrednih proizvoda u vrednosti od 20,8 milijardi dinara, što je za oko 3 milijarde više u odnosu na isti period prošle godine.

S obzirom da Republički zavod za statistiku promet poljoprivrednih proizvoda na pijacama prati u tekućim cenama, najveći deo zabeleženog rasta može se pripisati rastu cena.

Naime, prema podacima RZS (Indeksi cena proizvođača proizvoda poljoprivrede i ribarstva, jun 2022.), cene proizvođača proizvoda poljoprivrede i ribarstva u junu 2022. godine, u odnosu na isti mesec 2021. godine, povećane su za 37,0%.

TRŽIŠNI UDEO PIJACA U PRODAJI I OTКUPU POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

Tržišni udeo pijaca u prodaji i otkupu proizvoda poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je za prvih šest meseci 2022. godine bio 18%, što je za 3,08% više nego u 2021. godini.

Iako je u toku prvih devet meseci 2022. godine bio nešto veći, tržišni udeo pijaca u prodaji i otkupu poljoprivrednih proizvioda je u stalnom padu tokom poslednjih 15 godina (sa 32,6 % 2016. godine pao je na 14,9%  2021. godine).

ISКORIŠĆENOST КAPACITETA

Prosečna iskorišćenost kapaciteta (poslovni prostori, tezge, rashladne vitrine itd. na pijacama) u toku prvih devet meseci 2022. godine bila je 56%, što je isto kao i tokom cele 2021. godine.

Po vrstama pijaca, na prvom mestu u toku prvih devet meseci tekuće godine su kvantaške pijace sa 71% iskorišćenosti kapaciteta, a potom slede zelene pijace (58%), robne pijace (54%), mlečne hale (46%) i, na kraju, stočne pijace (36%).

Povratak...