Sretni novogodisnji praznici 2013!
Pijace Srbije

TEMATSKA SEDNICA UPRAVNOG ODBORA

Beograd, 18.10.2005

TEMATSKA SEDNICA UPRAVNOG ODBORA
Upravni odbor Udruženja pijaca Srbije je 18. oktobra održao tematsku sednicu u prostorijama Javnog komunalnog preduzeća „Gradske pijace“ iz Beograda. Jedina tačka dnevnog reda bila je rasprava o Nacrtu Zakona o trgovini. Sednici je, kao gost, prisustvovala gospođa Vera Despotović iz ministarstva trgovine, turizma i usluga Vlade Republike Srbije.
Tokom dvosatnog razgovora članovi Upravnog odbora Udruženja pijaca Srbije su upoznali predstvanika Ministartva trgovine, turizma i usluga sa svojim primedbama i susgestijama vezanim za Nacrt zakona o trgovini. Dogovoreno je da se rasprava nastavi na tematskom skupu na Paliću, kada se očekuje prisustvo svih članova UPS-a.

Dušan Šobot, Vera Despotović (Ministartvo trgovine), Gordana Matijašević

Povratak...