Sretni novogodisnji praznici 2013!
Pijace Srbije

Sednica Upravnog odbora i stručni skup

Beograd, 26.04.2023

Na sastanku koji je 26. aprila održan u Beogradu, Upravni odbor Poslovnog udruženja „Pijace Srbije" je usvojio Izveštaj o radu u 2022. godini i Program rada za 2023. godinu, tokom koje će biti obeležena i dvadesetogodišnjica rada Udruženja. Sednici, kojom je predsedavao Vladimir Stojković, potpredsednik Upravnog odbora i vršilac dužnosti direktora JКP „Tržnica" iz Novog Sada, prisustvovalo je devet od ukupno trinaest članova.

Najzančajnije aktivnosti Poslovnog udruženja „Pijace Srbije" u tekućoj godini će biti jačanje statusa pijačne delatnosti kao komunalne usluge koja je od opšteg interesa za nesmetano snabdevanje građana svežim životnim namirinicama, odnosno kao sastavnog dela agrarne politike Srbije, jer je to jedna od ključnih pretpostavki da se obezbedi dostupnost sredstvima koja će omogućiti ulaganja u infrastrukturu, ali i podsticaje za korisnike usluga (poljoprivredna gazdinstva i preduzetnike) da jačaju vlastite kapacitete i inovativnost, kako bi pijace na duži rok imale šta da ponude kupcima.

U sklopu ciljeva vezanih za saradnju sa nadležnim državnim organima i organima lokalnih samouprava, posebna pažnja posvetiće se pripremama za početak primene Zakona o fiskalizaciji na pijacama od 1. januara 2024. godine i finalizaciji inicijative za oporezivanje dela pijačnih usluga po posebnoj stopi PDV od 10%, koja se odnosi na naplatu usluga vlasnicima registrovanih poljoprivrednih gazdinstava, zaključili su članovi Upravnog odbora Poslovnog udruženja „Pijace Srbije".

U drugom delu sastanka u Beogradu održan je stručni skup pod nazivom „Promet poljoprivrednih proizvoda na pijacama - proces registracije i uslovi i za prodaju malih količina hrane životinjskog porekla". U saradnji sa Upravom za veterinu pri Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, skup su organizovali Poslovno udruženje „Pijace Srbije" i Udruženje za komunalne delatnosti Privredne komore Srbije, a gost je bila Tamara Bošković, načelnik Odeljenja za veterinarsko javno zdravstvo.

U uvodnom delu Tamara Bošković je predstavila najznačajnije stavke „Pravilnika o malim količinama primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, području za obavljanje tih delatnosti kao i odstupanja koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla", a potom se razgovaralo o problemima iz prakse sa kojima se susreću preduzeća koja se bave komunalnom delatnošću pravljanja pijacama.

Svi učesniici u raspravi su naglasili da zdravstvena ispravnost i bezbednost hrane životinjskog porekla koja se prodaje na pijacama mora biti primarni cilj svih učesnika u ovom procesu, te da će Poslovno udruženje „Pijace Srbije" intenzivirati saradnju sa Upravom za veterinu.Povratak...