Sretni novogodisnji praznici 2013!
Pijace Srbije

UPRAVNI ODBOR

Vrnja?ka Banja, 23.03.2006

UPRAVNI ODBOR
Na prvoj sednici u 2006. godini Upravni odbor UPS-a je razmatrao Izveštaj o radu Udruženja pijaca Srbije u 2005. godini i Programa rada za 2006. godinu. Oba dokumenta članovi Upravnog odbora su jednoglasno usvojili uz zaključak da je u narednom periodu neophodno poboljšati naplatu članarine, kako bi UPS mogao nesmetano sprovoditi dogovorene ciljeve.
Prva tematska rasprava UPS-a u 2006. godini održaće se u Leskovcu od 6. do 8. juna, u vreme trajanja Međunarodnog sajma komunalne opreme, dogovoeno je na sastanku Upravnog odbora. U prvoj polovini tekuće godine planirana je i poseta kolegama iz Makedonije, obnavljanje kontakata sa Ministartvom trgovine, turizma i usluga i Ministarstvom finansija, te najmanje jedna sednica Upravnog odbora.
Upravni odbopr je prihvatio i Izveštaj radne grupe za pravna pitanja, te predložio Skupštini da usvoji predložene Izmene i dopune Statuta.

Upravni odbor

a

a

Povratak...