Sretni novogodisnji praznici 2013!
Pijace Srbije

TEMATSKA RASPRAVA: "PIJACE U NOVOM TRŽIŠNOM OKRUŽENJU"

Predejane, 09.06.2006

TEMATSKA RASPRAVA: "PIJACE U NOVOM TRŽIŠNOM OKRUŽENJU"

Prva ovogodišnja tematska rasprava Udruženja pijaca Srbije bila je posvećena novim tržišnim uslovima u kojima posluju pijačne uprave. Dva najznačajnija faktora novog tržišnog okruženja pijačne delatnosti u Srbiji su pojava supermarketa i razvoj bankarskog sistema – rekao je u uvodnom izlaganju Savo Duvnjak, PR menadžer UPS-a. Članovima Udruženja pijaca Srbije Savo Duvnjak je prezentovao izveštaj o kretanju prodaje roba na pijacama u periodu od 2001. do 2005. godine, uporednu analizu prenosti i nedostataka pijaca u odnosu na supermarkete i predlog aktivnosti koje treba preduzeti da se pijace prilagode novom tržišnom okruženju. Svi učesnici u raspravi su izrazili zadovoljstvo što se razgovara na ovu temu i izneli niz predloga vezanih za jačanje pozicije pijaca na tržištu. Između ostalog, razgovoralo se i o mogućnosti pokretanja reklamne kampanje na nivou Republike Srbije, koja ima za cilj da istakne prednosti pijaca u odnosu na supermarkete. U radu skupa su, kao gosti, učestvovali i predstavnici Akcionasrkog društva „Skopski pazar“ iz Skoplja, koji su izneli niz svojih iskustava vezanih za ovu temu. U sklopu zematske rasprave preduzeće „PIMI“ iz Beograda je predstavilo svoj program krovnih konstrukcija za pijace.

Povratak...