Sretni novogodisnji praznici 2013!
Pijace Srbije

SARADNJA SA KOMDELOM

Predejane, 08.06.2006

SARADNJA SA KOMDELOM
Radni deo skupa Udruženja pijaca Srbije u Leskovcu počeo je u četvrtak, 8. juna, razgovorom sa Poslovnim udruženjem KOMDEL. Delegaciju KOMDEL-a su predvodili Dragan Ignjatović, predsednik Upravnog odbora i Olgica Nestorović, podpredsednik Skupštine ove asocijacije komunalnih preduzeća Srbije, a Udruženje pijaca Srbije Gordana Matijašević, predsednik Upravnog odbora, i Saša Stevanović, predsednik Skupštine UPS-a.
Gotovo kompletan razgovor posvećen je najavi predstojeće privatizacije komunalnih preduzeća. Predstavnici oba udruženja su se složili da u proces privatizacije komunalnih preduzeća treba ući veoma oprezno, poštujući specifičnosti različtih delatnosti ove oblasti, jer svaka grana na svoj način značajno utiče na kvaliet života u gradovima i opštinama.
Zajednički je konstatovano da se nadležnim državnim organima uputi predlog mogućih modela privatizacije komunalnih preduzeća, sa naglaskom na specifičnostima svake delatnosti ponaosob. Dogovoreno je da rukovodstvo KOMDEL-a i rukovodstvo UPS-a o modelima privatizacije razgovoraju i sa drugim udruženjima u komunalnoj oblasti, kako bi se pred nadležno ministartvo Vlade Republike Srbije išlo sa objedninjenim susgestijama.
Konstatujući da su ovakvi razgovori i korisni i važni, predstavnici UPS-a i KOMDEL-a su najavili potpisivanje protokola o trajnoj saradnji.Povratak...