Sretni novogodisnji praznici 2013!
Pijace Srbije

SKUPŠTINA UDRUŽENJA PIJACA SRBIJE

Vrnja?ka Banja, 23.02.2007

SKUPŠTINA UDRUŽENJA PIJACA SRBIJE

Prvi ovogodišnji radni skup Poslovnog udruženja pijaca Srbije održan je u Vrnjačkoj Banji. Organi Udruženja, Nadzorni i Upravni odbor i Skupština, bavili su se izveštajem za prošlu i planom rada za 2007. godinu, a prvi tematski skup bio je posvećen analizi tržišnog okruženja u kojem danas posluju pijace. Poslovno udruženje pijaca Srbije će i u 2007. godini raditi na daljem unapređenju svih oblika saradnje sa nadležnim državnim organima, koja je uspostavljena predhodnih godina. Prvenstveno sa Ministarstvom trgovine, turizma i usluga, Ministarstvom finansija, Ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, odnosno ostalim organima Vlade Republike Srbije koji će različitim odlukama uticati na perspektivu pijačne delatnosti, zaključeno je na sastanku u Vrnjačkoj Banji. U tom smislu, teme koje se ne mogu zaobići u 2007. godini su Predlog Zakona o trgovini; stopa poreza na dodatu vrednost kojom je oporezovana pijačna delatnost; model potencijalne privatizacije javnih komunalnih preduzeća i zakonska rešenja koja će proizaći iz novog Zakona o trgovini, a koja će neposredno propisati buduću organizaciju rada na pijacama. U toku 2007. godine, Poslovno udruženje pijaca će razraditi strategiju budućeg razvoja pijačne delatnosti u odnosu na sve izraženiju konkurenciju drugih oblika trgovine. Analiza prometa roba na pijacama pokazuje da pijačna delatnost danas funkcioniše u bitno drugačijem i većini pijačnih uprava nedovoljno poznatom tržišnom okruženju. Prilagođavanje promenama koje je doneo ubrzani razvoj supermarketa, kako u kvalitativnom, tako i u kvanitativnom smislu, zahteva jasno definisanu strategiju koja će biti prihvatljiva svim pijačnim upravama, bez obzira na različiti stepen njihove razvijenosti i okruženje u kojem posluju, složili su se učesnici tematske rasprave. Sastanku u Vrnjačkoj Banji prisustvovali su i predstavnici pijačnih uprava iz Novog Pazara, Vršca, Jagodine, Kragujevca i Prokuplja. Nakon sednice Skupštine, članovi Poslovnog udruženja pijaca Srbije su videli prezentaciju preduzeća “EUROplast” iz Čačka.

Povratak...