Sretni novogodisnji praznici 2013!
Pijace Srbije

SASTANAK UPRAVNOG ODBORA

Pan?evo, 10.05.2007

SASTANAK UPRAVNOG ODBORA
Upravni odbor Poslovnog udruženja pijaca Srbije je, na redovnoj sednici, održanoj 10. maja 2007. godine u Pančevu, usvojio program rada Radne grupe za pripremu tematske rasprave «Strategija razvoja pijačne delatnosti Srbije».
U sklopu odluke da se realizacija ovog posla poveri profesionalnoj kući, specijalizovanoj za usluge ove vrste, Upravni odbor je doneo odluku i o modelu finansiranja projekta. Naime, kako bi sve članice UPS-a bile opterećene u skladu sa vlastitim mogućnostima, doneta je odluka da se primeni isti model kao i za kategorizaciju članarine.
Ovaj veliki projekat treba da se okonča tematskom raspravom krajem oktobra ili početkom novembra tekuće godine.Povratak...