Sretni novogodisnji praznici 2013!
Pijace Srbije

SEDMA SKUPŠTINA UPS-a

Zlatibor, 12.03.2008

SEDMA SKUPŠTINA UPS-a

Članovi Poslovnog udruženja „Udruženje pijaca Srbije„ su na redovnoj, VII Skupštini, koja je od 12. do 14. marta održana na Zlatiboru, usvojili Izveštaj o radu za 2007. godinu i Program rada za 2008. godinu. Skupština UPS-a je ocenila da je organizacija tematske rasprave “Strategija razvoja pijačne delatnosti u Srbiji”, koja je održana 10. i 11. decembra 2007. godine u Beogradu, najznačajnija i najuspešnija aktivnost ovog udruženja od osnivanja. UPS je, zahvaljujući relevantnim i uglednim gostima, dobroj organizaciji i kvalitetnom istraživačkom materijalu koji je obio osnov rasprave, uspeo da se predstavi kako stručnoj tako i najširoj javnosti kao ozbiljna i jaka cehovska organizacija koja okuplja sve relevantne subjekte pijačne delatnosti u zemlji. Studija “Strategija razvoja pijačne delatnosti u Srbiji”, koja je kao radni materijal promovisana tokom skupa u decembru 2007. godine, će u toku 2008. godine biti publikovana kao prvi sveobuhvatni pisani materijal o pijačnoj delatnosti na ovim prostorima. Plan rada Udruženja pijaca Srbije u toku 2008. godine je vezan za zaključke tematskog skupa „Strategija razvoja pijačne delatnosti u Srbiji”. Tema broj jedan ostaje zakonodavstvo kao oblast u kojoj se tokom 2008. godine, odnosno nakon usvajanja novog Zakona o trgovini, očekuje najviše promena. Pod dva, tu je rad na operativnoj realizaciji ideje o organizovanom uvođenju biološki vrednije hrane i organskih proizvoda na pijace. Na VII sednici Skupština UPS-a je usvojila i izmene i dopune Statuta kojima se preduzećima i drugim pravnim licima koja sarađuju sa pijačnim upravama omogućuje da u Udruženju pijaca Srbije dobiju status pridruženih članova. Tokom trodnevnog programa na Zlatiboru je održan i sastanak Upravnog odbora UPS-a na kojem su donete odluke da se svim članovima koji ne izmiruju obaveze po osnovu članstva zamrzne status u UPS-u. Upravni odbor je jednoglasno konstatovao da „PiaR“ iz Subotice uspešno obavlja poverene poslove te je prihvatio i novu ponudu za saradnju i ovlastio predsednika da potpiše ugvor na period od četiri godine. Sastanak je održala i Radna grupa za pripremu tematske rasprave „Strategija razvoja pijačne delatnosti u Srbijie“, a delegacija UPS-a je tokom boravka na Zlatiboru posetila i Javno komunalno preduzeće „Zlatibor“ iz Čajetine, koje je najavilo pristupanje udruženju.

Povratak...