Sretni novogodisnji praznici 2013!
Pijace Srbije

UDRUŽENJE PIJACA SRBIJE U SUBOTICI

Subotica, 30.09.2008

UDRUŽENJE PIJACA SRBIJE U SUBOTICI
U Subotici je 25. septembra održan prošireni sastanak Upravnog odbora Udruženja pijaca Srbije. Predstavnici 15 pijačnih uprava iz cele Srbije su na ovom skupu doneli odluku o izdavanju studije “Strategija razvoja pijačne delatnosti” koja je promovisana u decembru prošle godine na tematskom skupu u Beogradu.

Studija sadrži pregled podataka o infrastrukturnim i tržišniom potencijalima više od sto pijačnih uparava u Srbiji, nekoliko modela mogućih pravaca razvoja ove delatnosti, rezultate višegodišnjih istraživanja i pregled prometa roba na pijaca u toku poslednjih pet godina, Izdavač ove publikacije, prve te vrste u Srbiji, će biti agencija “PiaR” iz Subotice.

U sklopu dvodnevnog boravka u Subotici članovi Udruženja pijaca Srbije su posetili JKP “Subotičke pijace” i upoznali se sa rezultatima akcije kontrole kvaliteta svežeg pilećeg mesa, jaja i mlečnih proizvoda, koju na Mlečnoj pijaci već nekoliko meseci sprovodi Veterinarski institut.

Povratak...