Sretni novogodisnji praznici 2013!
Pijace Srbije

SASTANAK UPRAVNOG ODBORA

Beograd, 02.02.2009

SASTANAK UPRAVNOG ODBORA
Na sastanku koji je 2. februara tekuće godine održan u Beogradu, Upravni odbor UPS-a je usvojio nekoliko predloga koji će biti predmet rasprave unutar Udruženja pijaca Srbije do 25. februara, kada se planira definitivno zakazivanje sastanka Skupštine.
Sastanku Upravnog odbora UPS-a u Beogradu je prisustvovalo svih devet članova, a odluke su sledeće:
1) Članovi UO su u sklopu rasprave o efektima dosadašnjih aktivnosti, modelu budućeg rada i finansijskom poslovanju, usvojili preliminarni Izveštaj o radu UPS-a u 2008. godini i podržali predlog da se rad Poslovnog udruženja „Udruženje pijaca Srbije“ u narednom periodu profesionalizuje. Prelog je da UPS imenuje i zaposli izvršnog direktora i poslovnog sekretara, odnosno opremi i otvori kancelariju u Novom Sadu ili Beogradu. Predlog profesionalizacije rada i finasijskog plana za 2009. godinu, uključujući i predlog povećanja članarina, upućuje se svim članovima UPS-a na razmatranje do 20. februara, kada je krajnji rok da se svi članovi UPS-a o njemu pismeno izjasne.
2) Upravni odbor je imenovao Radnu grupu koja ima zadatak da do 25. februara izradi predlog izmena i dopuna Statuta. Članovi Radne grupe su predstavnici pijačnih uprava iz Novog Sada, Beograda, Pančeva, Bačke Topole i Kraljeva. Korodinator Radne grupe je predstavnik Novog Sada. Svi članovi UPS-a svoje predloge za izmene ili dopune Statuta mogu dostaviti u pisanoj formi do 25. februara.
3) Upravni odbor je doneo odluku da će, u skladu sa članom 17 Statuta UPS-a, pravo glasa na sednici Skupštine UPS-a imati članice koje su izmirile obavezu plaćanja članarine za 2008. godinu, odnosno nemaju dugovanja starijih od 6 meseci. Svim članovima UPS-a koji imaju neizmirenih obaveza vezanih za članarinu ostavlja se mogućnost da se sa zahtevom za prolongiranje ili oslobađanje ove obaveze pismeno obrate Upravnom odboru najkasnije do 25. februara. Upravni odbor će na sastanku u Nišu, koji će se održati 26. februara, razmotriti sve pisane zahteve i doneti odluke u skladu sa Statutom i Ugovorom o osnivanju ili pridruživanju UPS-u.Povratak...