Sretni novogodisnji praznici 2013!
Pijace Srbije

NADZORNI ODBOR

Subotica, 10.02.2009

NADZORNI ODBOR
Redovna sednica Nadzornog odbora Poslovnog udruženja “Udruženje pijaca Srbije” održana je 10. februara 2009. godine u Subotici. Sednicom je predsedavao Srboljub Jerković (AD „Tržnica“, Subotica), a u radu su učestvovali članovi Nadzornog odbora Laslo Satmari (JP „Tržnica“, Bačka Topola) i Žika Živadinović (JKP „Pijace i parkinzi“, Zrenjanin).

Radeći u punom sastavu, Nadzorni odbor je nakon rasprave jednoglasno usvojio Izveštaj o radu i finanisjkom poslovanju UPS-a, te će integralni tekst izveštaja predložiti na usvajanje Skupštini kao najvišem organu Poslovnog udruženja pijaca Srbije.

Povratak...