Sretni novogodisnji praznici 2013!
Pijace Srbije

BELA BODORGI NOVI PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Palić, 24.03.2009

BELA BODORGI NOVI PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Na sednicama Upravnog odbora i Skupštine, koje su održane 23. i 24. aprila u Vili „Milord” na Paliću, članovi Poslovnog udruženja “Udruženje pijaca Srbije” su usvojili izveštaj o radu u predhodnoj godini, novi Statut, program rada u 2009. godini i izabrali novo rukovodstvo.
Novi predsednik Upravnog odbora, koji po novom Satutu broji 11 članova, je direktor JKP “Subotičke pijace”, Bela Bodrogi, a Skupštinom će u toku prva tri meseca predsedavati predstavnik JP “Pijaca” iz Leskovca. Funkciju predsednika Skupštine UPS-a nakon ovog perioda treba da preuzme JKP “”Tržnica” iz Niša koje se ponovo aktivno uključilo u rad udruženja. Za predsednika Nadzornog odbora izabran je predstavnik JKP “Pijace” iz Mladenovca.
Raspravljajući o programu rada članovi Skupštine UPS-a su još jednom naglasili da je misija udruženja razmena iskustva i stručno usavršavanje članova, odnosno kotinuirani rad na zaštiti interesa i daljem razvoju pijačne delatnosti i njenom prilagođavanju novim tržišnim i društveno-ekonomskim uslovima.
Među najvažnijim programskim ciljevima u 2009. godini su uključivanje u rad UPS-a novih članova; zakonodavstvo i saradnja sa nadležnim državnim organima, organima lokalnih samouprava i drugim institucijama; standardizacija pijačne delatnosti; unapređenje kontrole kvaliteta životnih namirnica koje se prodaju na pijacama i uvođenje programa organske hrane na pijace u Srbiji u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumasrtva i vodoprivrede Republike Srbije.
Izmenama i dopunama Statuta članovi Skupštine su utvrdili i budući model rada, novu kategorizaciju članarine i promenu imena u Poslovno udruženje „Pijace Srbije”.
Povratak...