Sretni novogodisnji praznici 2013!
Pijace Srbije

ZAKONODAVSTVO I STANDARDIZACIJA PIJAČNE DELATNOSTI

Subotica, 14.04.2009

ZAKONODAVSTVO I STANDARDIZACIJA PIJAČNE DELATNOSTI
Na prvoj sednici u novom sazivu, koja je održana 14. aprila u Subotici, konstituisan je novi Upravni odbor Poslovnog udruženja „Pijace Sbije”koji broji 11 članova. To su predstavnici: JKP “Subotičke pijace” iz Subotice (predsednik); JKP “Gradske pijace” iz Beograda (podpredsednik i jedan član);
JKP “Tržnica” iz Novog Sada (2 člana); JKP “Tržnica” iz Niša; JKP ”Pijace” iz Kraljeva; JKP “Zelenilo” iz Pančeva”, JKP “ Komunalac” iz Čačka; JP “Pijaca” iz Leskovca i JKP “Polet” iz Valjeva.
Članovi Upravnog odbora PU „Pijace Srbije” su na ovoj sednici doneli odluku o imenovanju dve ekspertske grupe koje će raditi na pripremi tematskih rasprava u toku 2009. godine. Teme su zakonodavstvo i strandardizacija pijačne delatnosti. Prva tematska rasprava će se održati krajem maja ili početkom juna tekuće godine.
U sklopu dnevnog reda UO je prihvatio i Odluku o načinu organizovanja stručne službe Poslovnog udruženja “Pijace Srbije”. Poslovi stručne službe su ugovorom povereni preduzeću “PiaR” iz Subotice, a funkciju izvršnog direktora PU “Pijace Srbije” će u narednom periodu obavljati Savo Duvnjak.Povratak...