Sretni novogodisnji praznici 2013!
Pijace Srbije

AKCIJA PORESKE UPRAVE NA ROBNIM I ZANATSKIM PIJACAMA

Novi Sad, Kragujevac, 11.05.2009

AKCIJA PORESKE UPRAVE NA ROBNIM I ZANATSKIM PIJACAMA

Na zahtev Poreske uprave, 13. maja tekuće godine u Novom Sadu je održan sastanak predstavnika najvećih pijačnih uprava u Vojvodini sa mr Dragutinom Radosavljevićem, direktorom Republičke uprave javnih prihoda. Prvom u nizu sastanka na temu „Suzbijanje nelegalnog prometa i evidentiranje prometa preko fiskalnih kasa na robnim i zanatskim pijacama”, prisustvovao je i direktor Poreske uprave Regionalni centar Novi Sad, Zoran Radoman.

Vlada Republike Srbije je nedavno donela Uredbu o obaveznoj fiskalizaciji nekih do sada neobuhvaćenih delatnosti, među kojima su i prodavci na robnim i zanatskim pijacama. 

Predstavnici Poreske uprave su obavestili direktore pijačnih uprava iz Vojvodine da će uskoro početi kontrole prodavaca na robnim i zanatskim pijacama u celoj Srbiji.

Predsednik Upravnog odbora Poslovnog udruženja „Pijace Srbije”, Bela Bodrogi, je na ovom sastanku rekao da se probelm fiskalizacije prodaje na robnim i zanatskim pijacama ne može rešiti jednom akcijom i naglasio da nadležni državni organi treba da konsultuju udruženje kao partnera u rešavanju problema pijačne delatnosti. Zato je neophodno upostaviti ozbiljniju saradnju i češće organizovati sastanke na kojima će se razgovarati o konkretnim problemima i načinu njihovog rešavanja.  

Drugi sastanak pijačnih uprava i Poreske uprave održan je 29. juna u Regionalnom centru Poreske uprave Kragujevac. Uz direktore javnih komunalnih preduzeća i pijačnih uprava iz regiona, sastanku su prisustvovali i predstavnici inspekcijih službi, uprava carine i policije.

Direktor Poreske uprave Srbije, mr Dragutin Radosavljević,  je okupljenima  najavio da u junu počinje akcija kontrole evidentiranja prometa robe preko fiskalne kase na robnim i zanatskim pijacama širom Srbije.

 - Prodaja robe na robnim i zanatskim pijacama bez fiskalnog računa je siva ekonomija i procenjuje se da je na taj način u nelegalnim tokovima novca godišnje oko 800 miliona EUR, što je deset odsto od ukupnog republičkog budžeta" - rekao je mr Dragutin Radosavljević. -  Cilj akcije je evidentiranja prometa robe i utvrdjivanje i naplata javnih prihoda. Kontrola neće biti obustavljena dok se ne prekine lanac nelegalne trgovine, a u akciji utvrdjivanja i naplate javnih prihoda će učestvovati svi inspekciji organi i policija, kako bi se uveo red u toj oblasti u državi. Na prodajnim mestima mora biti vidno istaknuta  tabla sa ispravnim naptisom broja tezge, nazivom preduzetničke radnje ili poslovne jedinice sa imenom i prezimenom i adresom vlasnika.  Prodavci uz prodavanu robu moraju imati urednu dokumentaciju i istaknute cene, a sa zaposlenim moraju imati zaključen ugovor o radu, a pre svega, moraju imati fiskalnu kasu, sa rešenjem o fiskalizaciji fiskalne kase i servisnu knjižicu – rekao je mr Dragutin Radosavljević.

Kao dobar primer za rešavanje ovog problema, direktor Poreske uprave Srbije je istakao robnu pijacu „Aerodrom“ u Pančevu gde gotovo da nema slučajeva da se ne izdaje fiskalni račun uz robu.


Na sastanku je istaknuto da se ubuduće mora više raditi i na edukaciji jer svuda u svetu svest građana i poreznika je na visokom niovu kada je reč o obavezi plaćanja poreza.

Povratak...