Sretni novogodisnji praznici 2013!
Pijace Srbije

RADNA GRUPA ZA ZAKONODAVSTVO

Novi Sad, 12.05.2009

RADNA GRUPA ZA ZAKONODAVSTVO

Radna grupe za zakonodavstvo Poslovnog udruženja „Pijace Srbije“ je 12. maja u Novom Sadu održala prvi sastanak. Cilj radne grupe je da predloži zakonska rešenja koja će poboljšati status pijačne delatnosti u Srbiji. Članovi radne grupe su ovom prilikom još jednom razmatrili  primedbe na Predlog Zakona o trgovini koje je pred tematsku raspravu „Strategija razvoja pijačne delatnosti u Srbiji“ , decembra 2007. godine, formulisalo Udruženje pijaca Srbije. Takođe su se upoznali i sa predlogom Zakona o tržnicama Hrvatske i Uredbom Vlade Republike Mađarske o vašarima i pijacama.

Članovi radne grupe su dogovorili dinamiku rada, a kao prioritet su istakli formulisanje i izradu predloga zakonskog akta koji će, oslanjajući se na aktuelno zakonodavtsvo u Republici Srbiji, objediniti sve bitne elemente pravne regulative pijačne delatnosti. U sklopu ovog posla radna grupa će razmotriti i Predlog Zakona o klasifikaciji delatnosti Republike Srbije, kako bi pijačna delatnost dobila posebnu šifru sa jasno definisanim opisom posla kojim se bave pijačne uprave.

Sastankom Radne grupe za zakonodavstvo je predsedavao Miomir Jovanović (JKP „Tržnica“, Novi Sad), a prisustvovali su i Slavica Marinović (JKP „Gradske pijace“, Beograd), Aleksandar Ilić (JKP „Pijace“, Kraljevo) i Aleksandar Dudaš (JP „Tržnica“, Bačka Topola).


Povratak...