Sretni novogodisnji praznici 2013!
Pijace Srbije

PISMO MINISTARSTVU FINANSIJA

Kraljevo, 04.06.2009

PISMO MINISTARSTVU FINANSIJA

Na sednici koja je 5. juna održana u Nišu, Upravni odbor Poslovnog udruženja „Pijace Srbije” je formulisao tekst pisma sa zahtevom za oporezivanje dela pijačne delatnosti po posebnoj stopi PDV, koje će biti upućeno na adresu Ministarstva finansija i Poreske uprave Republike Srbije.

U pismu je, između ostalog, navedeno:

Molimo Vas da još jednom razmotrite pitanje obavljanja dela pijačne delatnosti kao komunalne i da se ona uvrsti zajedno sa ostalim komunalnim delatnostima navedenim u članu 12. Pravilnika o utvđivanju dobara i usluga čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi, a koje se oporezuju po posebnoj stopi od 8%.  Zahtev se odnosi na oprezivanje usluga pijačne delatnosti na takozvanim zelenim pijacama, odnosno na registrovane proizvođače voća i povrća.”

Na dnevnom redu sastanka Upravnog odbora, kojem je domaćin bilo Javno komunalno preduzeće „Tržnica” iz Niša, je bila i  informacija o aktivnostima Ministarstva finansija Republike Srbije “na suzbijanju nelegalnog prometa i evidentiranje promena preko fiskalnih kasa na robnim i zanatskim pijacama“, a članovi UO su upoznati i sa dosadašnjim radom radnih grupa za zakonodavstvo i standardizaciju.


U drugom delu sastanka održana je prezentacija rada PU „Pijace Srbije“ za predstavnike pijačnih uprava iz Vranja, Lebana i Bojnika koji su kao gosti prisustvovali radu Upravnog odbora.Povratak...