Sretni novogodisnji praznici 2013!
Pijace Srbije

BAZA PODATAKA

Beograd, 30.06.2009

BAZA PODATAKA
Radna grupe za standardizaciju je na sastanku koji je 30. juna održan u Beogradu, dogovorila model i dinamiku prikupljanja podataka o infrastrukturnim potencijalima pijačnih uprava u Srbiji. Baza podataka treba da bude jedan od temeljnih materijala radne grupe u narednim fazama posla.

Na bazi istraživanja koja su sprovedena tokom 2007. godine, utvrđeno je da se na teritoriji Republike Srbije (bez Kosova i Metohije) pijačnom delatnošću bavi 154 pravna lica koja upravljaju sa 408 pijaca. Na njima se, prema tadašnjim podacima pijacnih uprava, nalazi 52.212 tezgi.

U deset, od ukupno 147 analiziranih opština, nisu zabeležni podaci o načinu funkcionisanja pijaca, iako je nesumnjivo da i u njima postoje neki oblici pijačne delatnosti. Najveći broj pijaca, oko 88 %, funkcioniše u okviru javnih ili javnih komunalnih preduzeća. Svega 11 pijačnih uprava su javna komunalna preduzeća specijalizovana za pijačnu delatnost. Ostale, 124 pijačne uprave, funkcionišu u okviru javnih ili javnih komunalnih preduzeća koja paralelno obavljaju više delatnosti.

Svim članovima Poslovnog udruženja „Pijace Srbije” upitnik za bazu podataka će biti poslat do sredine jula.


Povratak...