Sretni novogodisnji praznici 2013!
Pijace Srbije

PRESS SAOPŠTENJE - FISKALIZACIJA PRODAJE NA ROBNIM PIJACAMA U SRBIJI

Beograd, Subotica, 01.10.2009

PRESS SAOPŠTENJE - FISKALIZACIJA PRODAJE NA ROBNIM PIJACAMA U SRBIJI

Povodom akcije nadležnih državnih organa vezane za suzbijanje nelegalnog prometa i evidentiranje prometa preko fiskalnih kasa na robnim i zanatskim pijacama, Poslovno udruženje „Pijace Srbije”, kao asocijacija dvadesetak najvećih pijačnih uprava u zemlji, obaveštava javnost o sledećem: 1) Poslovno udruženje „Pijace Srbije” podržava nadležne državne organe u nameri da se kompletan promet roba na robnim i zanatskim pijaca u Srbiji legalizuje. Većina pijačnih uprava već godinama aktivno učestvuje u lealizaciji tako što prodajne prostore i tezge izdaje u zakup isključivo korisnicima koji imaju urednu dokumentaciju o osnivanju samostalne trgovačke ili zanatske radnje. Poslovno udruženje „Pijace Srbije” će i ubuduće nastojati da potpomaže ovaj proces u skladu sa svojim mogućnostima i nadležnostima. 2) Osnovni preduslov za uspešnost legalizacije prometa na robnim i zanatskim pijacama je je jedinstvena i neselektivna primena aktulenih zakonskih propisa na kompletnoj teritoriji Republike Srbije. Naime, opšte je poznato da još uvek postoje robne pijace na kojima rade gotovo isključivo neregistrovani prodavci koji ne plaćaju nikakve dažbine. 3) Javna rasprava o Nacrtu zakona o trgovini, koji će regulisati i oblast pijačne delatnosti, dobra je prilika da se saradnjom nadležnih državnih organa i Poslovnog udruženja „Pijaca Srbije”, stigne do rešenja koja će u zakonskom smislu trajno rešiti uslove prodaje na robnim i zanatskim pijacam u zemlji. 4) U odnosu na uvođenje fiskalnih kasa na robne i zanatske pijace, Poslovno udružene „Pijace Srbije” ima rezezrvisan stav. Uslovi prodaje na ovim, uglavnom poluotvorenim ili otvorenim pijacama, sa različitim vremenskim prilikama i temperaturama u rasponu od – 20 do + 40 stepeni, jedan su od značajanih argumenata protiv uvođenja fiskalnih kasa. Istovremeno, tradicijija i specifičnosti pijačne prodaje, posebno karakteristične na ovim prostorima, ne prepoznaju model izdavanja računa za kupljenu robu ni kod prodavaca ni kod kupaca. 5) Poslovno udruženje “Pijace Srbije” predlaže nadležnim organima da se proces legalizacije prodaje na robnim i zanatskim pijacama fokusira na poreklo robe koja se prodaje, kontrolu naplata carinskih i drugih dažbina, odnosno evidentiranje i naplatu poreza na dodatu vrednost kod dobavljača koji snabdevaju prodavce na ovim pijacama. 6) Poslovno udruženje “Pijace Srbije” apeluje na nadležne državne organe da prioritet akcija koje su usmerene na suzbijanje nelegalnog prometa bude eliminisanje svih oblika prodaje van pijačnih prostora, odnosno obaveza registrovanje radnji za sve prodavce na robnim i zanatskim pijacama u zemlji koji to još nisu učinili. 7) Na robnim pijacama u Srbiji, i pored evidentno smanjenog interesovanja kupaca, radi više desetina hiljada, uglavnom nezaposlenih ljudi. Taj, socijalni aspekt ovog problema, ukazuje na potrebu uspostavljanja stalne i dvosmerne komunikacije sa organizovanim udruženjima pijačnih prodavaca.

Povratak...