Sretni novogodisnji praznici 2013!
Pijace Srbije

PRIMEDBE NA NACRT ZAKONA O TRGOVINI

Beograd, 01.10.2009

PRIMEDBE NA NACRT ZAKONA O TRGOVINI
Predstavnici Poslovnog udruženja „Pijace srbije“ su se 1. oktobra sastali prof. dr Stipom Lovretom, jednim od autora Nacrta zakona o trgovini. Domaćin sastanka je bio direktor JKP “Gradske pijace“ iz beograda, Dragan Pušara.
U razgovoru sa profesorom Lovretom predstavnici Poslovnog udruženja „Pijace srbije“ su pobrojali sve primedbe pijačnih uprava na predloženi tekst Nacrta zakona o trgovini. Sastanak je završen konstatacijom da se primedbe dostave na adresu Ministarstva trgovine i usluga.
Kompletan tekst ptimedbi na Nacrt zakona o trgovini možete videti ovde.Povratak...