Sretni novogodisnji praznici 2013!
Pijace Srbije

RESTRUKTUIRANJE JP I JKP DO KRAJA 2011.

Beograd, 22. mart 2010., 22.03.2010

U Beogradu je 22. marta održan II godišnji forum magazina Ekonomist na temu „Restruktuiranje i privatizacija javnih i javnih komunalnih preduzeća u Srbiji". U radu foruma su učestvovali podpredsednik Vlade Republike Srbije, Božidar Đelić, ministar Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja, dr Oliver Dulić, predstavnici Ministarstva finansija, Ministarstva za ekonomije i regionlanog razvoja, MMF-a, Privredne komore Srbije, KOMDEL-a i  javnih i javnih komunalnih preduzeća. Ovom okruglom stolu je prisustvovao i Savo Duvnjak, izvršni direktor Poslovnog udruženja „Pijace Srbije"-        

U uvodnom izlaganju, podpredsednik Vlade Republike Srbije, Božidar Đelić, je naglasio da sva srpska javna preduzeća do kraja 2011. godine moraju da prihvate pravila evropske konkurencije i prema tome usklade svoj rad.

„Na to smo se obavezali potpisujući Prelazni trgovinski sporazum. Za završetak restrukturiranja preostalo nam je dve godine u kojima treba uskladiti zakone, odgonetnuti pitanje imovine ovih preduzeća, utvrditi koja su spremna za strateške partnere, u koja zbog prirodnog monopola privatni kapital ne može da uđe, a koja će na kraju biti privatizvana" -rekao je  Đelić i dodao da je rešenje ovih pitanja istovremeno i rešenje naše Srbije. - „Naša javna i javna komunalna preduzeća su od 2001. do sada napravila kumulativan gubitak od četiri milijarde evra, a samo prošle godine gubitak je 650 miliona evra" - rekao je Đelić. - Istovremeno je broj zaposlenih smanjen za trećinu i sada u ovom sektoru radi oko 100.000 ljudi. Očekuju nas dodatna restrukturiranja na lokalnom nivou. Treba prepoznati prirodni monopol. Do leta treba da se završi strategija, ali i izmene Zakona o koncesijama, jer njime nismo omogućili javno-privatno partnerstvo na lokalnom nivou. Cene se i dalje tretiraju kao socijalna kategorija i nismo ih uskladili sa ekonomskom logikom".

Ministarstvo finansija, prema rečima Igora Momčilovića, pomoćnika ministra, sada ne razmišlja o privatizaciji ovih firmi. Oni pokušavaju da do kraja dovedu korporativizaciju, koju su već započeli. Javna preduzeća treba da postanu zatvorena akcionarska društva.

Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja priprema novi zakon o komunalnim delatnostima. Njime bi bilo predviđeno novo regulativno telo koje bi definisalo delatnosti javnih komunalnih preduzeća, ugovaralo poveravanje delatnosti, davalo smernice za cene i utvrđivalo efikasnost ovih preduzeća.

Privatni kapital je neophodan javnim komunalnim preduzećima, uveren je ministar Oliver Dulić.

"Mi u taj sektor u narednih deset godina treba da uložimo četiri milijarde evra da bismo dostigli evropski nivo. Mi taj novac nemamo - kaže Dulić. - Komunalna delatnost je trenutno prepuna monopola i privilegija, a jedan od glavnih problema je neadekvatan pravni okvir za privatno-javna partnertstva koji su jedina šansa da se podigne nivo komunalnih sistema. Stalo nam je da oni koji investiraju ostvare profit, a naši građani pristojne usluge. Ideja je da se raspisuju koncesije da privatnici uđu u komunalne delatnosti."

 

Povratak...