Sretni novogodisnji praznici 2013!
Pijace Srbije

NADZORNI ODBOR

Subotica, 19.03.2010

Na prvoj, konstitutivnoj sednici, Nadzorni odbor Poslovnog udruženja "Pijace Srbije" je usvojio Izveštaj o radu u 2009. godini uz ocenu da je Udruženje radilo u skladu sa zakonom, stautom i godišnjim programom koji je usvojen na 8. sednici Skupštine.

Nadzorni odbor je radio u punom sastavu. Sednici, kojom je predsedavao Zoran Milanović (JKP "Pijace", Mladnovac), prisutvovali su i predstavnici JKP „Pijace i parkinzi", Zrenjanin; JKP „Čistoća", Sombor; JP „Tržnica", Bačka Topola i JPKP „Lazarevac", Lazarevac. Za zamenika predsednika Nadzornog odbora izabran je predstavnik JKP „Pijace i parkinzi" iz Zrenjanina.

 Povratak...