Sretni novogodisnji praznici 2013!
Pijace Srbije

II REDOVNA SEDNICA SKUPŠTINE "UPS"-a

Pali? (Subotica), 26.03.2004

II REDOVNA SEDNICA SKUPŠTINE "UPS"-a
Sednicom je predsedavao Gozden Perković , generalni direktor JKP «Tržnica» iz Novog Sada.

Sve prisutne predstavnike pijačnih uprava na početku skupa pozdravio je Ivan Ostrogonac , član Izvršnog odbora Skupštine opštine Subotica zadužen za privredu i poljoprivredu.

U kratkom izlaganju predstavnik SO Subotica je naglasio značaj organizovanog delovanja stručnjaka vezanih za pijačnu delatnost, te pijace istakao kao važan segment komunalne infrastrukture svakog grada. Gospodin Ostrogonac se zahvalio organizatorima što je Subotica izabrana kao domaćin skupa, a članovima Skupštine «UPS»-a poželo uspešan rad i ugodan boravak u Subotici i na Paliću.

Članovi Skupštine Poslovnog udruženja "Udruženje pijaca Srbije" su na ovoj sednici jednoglasnousvojili Izveštaj o radu udruženja u 2003. godini . Uvodno izlaganje na ovu temu podneo je generalni sekretar "UPS"-a, Slobodan Knežević, koji je između ostalog rekao

- Iako je tradicija udruživanja pijačnih uprava Srbije duga oko sedam godina, Poslovno udru ženje "Udruženje pijaca Srbije" je praktično nova i mlada asocijacija. Izvesno je da su prvi rezultati dobri. Dobro je i što je energija nekoliko pijačnih uprava vezana za potrebu stvaranja cehovske asocijacije kao mesta ineteresnog okupljanja pravilno usmerena - udruženje je počelo da radi i da stvara pozitive reference. Na žalost, malo je bilo kakvih, a još manje preciznih i sistematizovanih podataka o pijačnim upravama, obimu prometa različitih roba na pijacama, broju i kapacitetima pijaca itd. Udruženje je oformljeno sa ciljem da promeni ovakvo stanje. Sve što je urađeno u predhodnoj godini donelo je kvalititivne pomake na bolje, naročito kada je reč o stvaranju pretpostavki za nastavak rada.

Kao najznačajnije reference rada u 2003. godini u izveštaju su istaknuti stvaranje BAZE PODATAKA o pijačnoj delatnosti u Srbiji, izrada vlastite web prezentacije kao i organizacija dva uspešna tematska skupa u Kruševcu ("Fiskalne kase na pijacama") i Pančevu ("Primena Zakona o javnim nabavkama").

U ime Nadzornog odbora Izveštaj je podneo Srboljub Jerković , direktor DP "Tržnica" iz Subotice naglasivši da je udruženje poslovalo u skladu sa zakonskim propisima, odnosno Statutom o i drugim opštim aktima. Skupština "UPS"-a je jednoglasno usvojila Izveštaj Nadzornog odbora.

Eksopze o Programu rada udruženja u 2004. godini podneo je Slobodan Knežević , generalni sekretar "UPS"-a. Podeljen na nekoliko tematskih celina Program rada udruženja za 2004. godini posebno naglašava potrebu uspostavljanja bolje komunikacije sa nadležnim državnim, odnosno organima lokalnih samouprava u gradovima članica. Prvenstveno sa ciljem da poboljšava i prilagođava aktuelene zakonske propise potrebama daljeg razvoja pijačne delatnosti u Srbiji.

Usvajanjem Programa rada Skupština udruženje je usvojila i kalendar sastanka Upravnog odbora i TEMATSKIH RASPRAVA u 2004. godini.

U nastavku rada za potpredsednika Skupštine Poslovnog udruženja "Udruženje pijaca Srbije" izabran je predstavnik JP "Poslovni centar" iz Kruševca , za trećeg člana Nadzornog odbora predstavnik JKP "Parkinzi i pijace" iz Zrenjanina , a za dva nova člana Upravnog odbora predstavnici JKP "Zelenilo" iz Pančeva" i JKP "Komunalac" iz Čačka.Povratak...