Sretni novogodisnji praznici 2013!
Pijace Srbije

UPRAVNI ODBOR

Niš, 26.03.2010

Na drugoj sednici u 2010. godini, Upravni odbor je usvojio Izveštaj o radu za 2009. godinu i Program rada u 2010. godini. Oba dokumenta su jednoglasnom odlukom članova UO predložena Skupštini na usvajanje.

U sklopu rasprave o novoj verziji Nacrta zakona o trgovini, članovi UO su izrazili zadovoljstvo što je predlagač, Ministarstvo trgovine i usluga Republike Srbije, uvažio gotovo sve primedbe Poslovnog udruženja „Pijace Srbije" na radnu verziju teksta nacrta koje su formulisane tokom javne rasprave.

Sa predlogom nove verzije Nacrta zakona o trgovini članove UO je upoznao Miomir Jovanović, predsednik Radne grupe UPS-a za zakonodavstvo, koji je prisustvovao okruglom stolu koji je, u organizaciji Ministarstva trgovine i usluga, održan 19. marta na Ekonomskom fakultetu u Beogradu.

Upravni odbor je u odnosu na tekst novog predloga ovog zakonskog akta formulisao dopunu člana 25. Umesto teksta „Prodaju na na pijacama obavljaju trgovci", Upravni odbor UPS-a predlaže da ovaj stav člana 25 glasi: "Prodaju na pijaci obavljaju poljoprivrednici, registrovani u skladu sa propisima kojima se uređuje poljoprivreda, vlasnici zanatskih radnji, ostala fizička lica, u pogledu prodaje sopstvenih polovnih stvari, rukotvorina, umetničkih i zanatskih proizvoda domaće radinosti  i trgovci".

Stručna služba UPS-a će ovu dopunu, kao i primedbu na predloženi način deklarasiranja poljoprivrednih proizvoda, u pisanoj formi poslati na adresu Ministarstva trgovine i usluga.

O raspravi na drugom godišnjem EMG forumu na temu "Restrukturiranje i privatizacija javnih preduzeća i javnih komunalnih preduzeća u Srbiji" članove UO je informisao izvršni direktor UPS-a, Savo Duvnjak. Zaključeno je da je prvi naredni zadatak Udruženja da se aktivno uključi u proces formulisanja Nacrta zakona o komunalnim delatnostima, koji će dati pravne okvire za model restruktuiranja i privatizacije javnih komunalnih preduzeća. Naglašavajući značaj ovog posla, članovi UO su imenovali sedmočlanu radnu grupu koja će se u kontinuitetu baviti temom transformacije javnih komunalnih preduzeća.   

 Povratak...