Sretni novogodisnji praznici 2013!
Pijace Srbije

TRANSFORMACIJA JAVNIH KOMUNALNIH PREDUZEĆA

Subotica, Kelebija, 28.04.2010

Vodeća tema razgovora direktora najvećih pijačnih uprava u Srbiji, koji su se 27. i 28. aprila okupili u hotelu "Vila Majur"na Kelebiji, bila je transformacija i rekstruktuiranje javnih komunalnih preduzeća.
Pored članova Poslovnog udruženja "Pijace Srbije, u radu stručnog skupa na ovu temu učestvovali su predsednik radne grupe za izradu Nacrta zakona o komunalnim delatnostima i savetnik Ministarstva za zaštitu životne sredine i prostornog planiranja, Dušan Vasiljević, predstavnici Privredne komore Srbije, Poslovnog udruženja "KOMDEL", predstavnici lokalne samouprave Grada Subotica i Regionalne privredne komore Subotica.
Poslovno udruženje "Pijace Srbije" je definisalo četiri zaključka vezana za predstojeći proces restruktuiranja i transformacije javnih komunalnih preduzeća u Srbiji koji su prezentovana tokom tematske rasprave. To su.

1. Sva zakonska rešenja vezana za proces restruktuiranja i transformacije JKP moraju uvažavati državni i interese gradova i opština sa obzirom na značaj delatnosti koju obavljaju ova preduzeća. U tom smislu Poslovno udruženje "Pijace Srbije" će se zalagati za model transformacije po kojem će većinsko vlasništvo i kontrola nad JKP ostati u nadležnosti države odnosno gradova i opština.

2. Pre definisanja konačnih rešenja transformacije JKP neophodno je da Skupština Republike Srbije donese ceo set zakonskih rešenja kojima će se izvršiti prenos svojine koju koriste JKP sa države na jedinice lokalne samouprave, odnosno utvrdititi katastar nepokretnosti i vrednost njihove imovine.
3. Novim Zakonom o komunalnim delatnostima treba jasno definisati status pijačne delatnosti kao komunalne i propisati uslove i način njenog obavljanja.

4. Poslovno udruženje "Pijace Srbije" očekuje od nadležnih državnih organa da pre donošenja konačnih rešenja na temu transformacije i restruktuiranja JKP pokrenu široku javnu raspravu u kojoj će učešće uzeti svi relevantni subjekti ovog procesa.

Tokom dvodnevnog skupa u Subotici prošireni Upravni odbor Poslovnog udruženja "Pijace Srbije" je doneo odluku o formiranju Grupacije za pijačnu delatnost u okviru Udruženja za komunalnu delatnost Privredne komore Srbije i potpisivanju protokola o saradnji sa Poslovnim udruženjem komunalnih preduzeća "KOMDEL".

 Povratak...